Vés al contingut
Història_Fundació Cerca

Història

Orígens i inicis

Cerca inicia la seva activitat com a societat cooperativa d’iniciatives socials de primer grau i sense ànim de lucre, l’any 2004. La cooperativa es constitueix amb la finalitat de treballar pel benestar de les persones des d’una òptica  de proximitat, qualitat en l’atenció, cercant la satisfacció de les persones usuàries i la defensa dels drets de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Des dels seus inicis Cerca presta serveis socials en les matèries següents:


ECAS

Des d’una visió interinstitucional i de col·laboració formen part i participem des del 2004 de La Plataforma d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Liderant l’any 2007 la creació de la Plataforma ECAS Tarragona.


Noves sinergies

La Cooperativa s’associa l’any 2005 a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb la finalitat de cercar sinergies amb altres entitats que treballen des de la iniciativa social, participant  en la Comissió de la Sectorial.

Formant part també de la Xarxa d’Entitats per a la inserció laboral del Tarragonès, la Taula laboral territorial per promoure la inserció laboral de les dones en situació de violència de gènere al camp de Tarragona i la Xarxa Territorial del Servei Integrat d’Orientació Professional de Tarragona.  Està autoritzada per exercir com l’Agència de col·locació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 


Comunitat i Valors

L'any 2012,  la cooperativa Cerca i la Fundació Comunitat i Valors (entitat nascuda en el marc de la Fundació Mercè i Fontanilles), vam signar un acord estratègic per tal de donar resposta als actuals reptes generats arran dels canvis socioeconòmics que afecten la prestació de serveis en l'àmbit social i, per tant, requereixen una reestructuració del Tercer Sector.

Havent fet una trajectòria prèvia comuna en Plataformes d'Acció social, des de les dues entitats entenem que aquesta suma esdevé una generació de noves oportunitats per incidir en l'arrelament en el territori i en els serveis de proximitat entesos des de l'àmbit local.


Coordinadora Sinergia Social

L'any 2016 Cerca s'incorpora a l'Associació Coordinadora Sinergia Social. D'aquesta manera gaudeix de l'oportunitat de millorar els recursos i el suport tècnic així com d'arribar a més persones. 

La Coordinadora Sinergia Social agrupa i gestiona de forma integral fundacions territorials d’atenció a les persones i serveis socialsfundacions sectorials especialitzades en formació i educació per la inserció social i l'ocupació, i també projectes empresarials amb capacitat de generar ocupació per col·lectius amb especial dificultat d’accés al treball. Integra i interconnecta els elements tècnics dels serveis assistencials, empresarials, cívics i comunitaris amb la resta d’elements organitzatius per tal d’assolir un nivell òptim en el servei, la gestió, l'organització, el finançament i l'administració de tots els recursos necessaris per a totes les entitats agrupades.


Canvi a Fundació

L’any 2020 Cerca es constitueix en Fundació, "Cerca Fundació d’Iniciatives i Projectes Socials i Comunitaris de les comarques de Tarragona", passant d'associació a fundació, dotant-se de personalitat jurídica, sense ànim de lucre i amb una finalitat d’interès general, mantenint els projectes i compromisos adquirits. Aquest mateix any també s'actualitza la imatge corporativa, inclòs el logo i la pàgina web.

Història CERCA
Persones vulnerables_Fundació Cerca

"Defensant les persones vulnerables des de 2004"