Vés al contingut
La Fundació Cerca

La Fundació Cerca

Qui som?

A la Fundació oferim serveis d'acompanyament, d'assistència a la persona, de formació i orientació entre altres serveis. El centre de la nostra atenció es basa a millorar la qualitat de vida de la persona i assegurar-nos que disposa de totes les eines que necessita per a fer-ho.

La Fundació Cerca és una entitat social establerta a Tarragona, on la seva finalitat és treballar pel benestar de les persones des d’una òptica de:

Qualitat - Proximitat en l’atenció - Satisfacció de les persones usuàries - Defensa de les persones en situació vulnerable.

La Fundació Cerca forma part de l’Associació Coordinadora Sinergia Social. Una associació coordinadora d’entitats que neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a organitzacions dedicades als diferents àmbits del benestar i l’interès general. Treballant des de la responsabilitat social, la qualitat organitzativa, la innovació tecnològica i la proximitat territorial.

Missió

Constituir-nos com una entitat referent al territori, tant pel seu èmfasi en la cura envers la prestació dels seus serveis (qualitat, proximitat en l'atenció a les persones i satisfacció de les persones usuàries) des d'una visió educativa i emancipadora, com per la defensa dels drets de les persones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.

Apostem pel benestar de la comunitat_Fundació Cerca

APOSTEM PEL BENESTAR DE LA COMUNITAT

Visió

Interinstitucional: Participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també, de tota la societat.

De col·laboració: Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats, des d’una òptica de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable.

Les persones són l'eix principal de la nostra missió_Fundació Cerca

LES PERSONES SÓN EL EIX PRINCIPAL DE LA NOSTRA MISSIÓ

Valors

Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.

De millora contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.