Vés al contingut
Polítiques transversals_Fundació Cerca

Polítiques Transversals

Pla Mediambiental

A la Fundació Cerca existeix un compromís ferm amb la sostenibilitat ambiental. Per això implantem les polítiques mediambientals establertes en el Pla de sostenibilitat de la Coordinadora Sinergia Social, les quals se sustenten en els principis de les 4 R; reduir, reutilitzar, reciclar i reparar. I s'adapta a cada context d'activitat de l'organització; des de la gestió d'oficines verdes, a la sostenibilitat a la llar en serveis residencial i a la dimensió educativa en els serveis d'atenció formació i ocupació.

El pla mediambiental s'avalua trimestralment i es revisa anualment per la comissió mediambiental de l'entitat. Entre les activitats què s'implanten, destaquem les actuacions participatives que a més a més de contribuir a la cura del medi ambient, incideixen directament en la conscienciació i sensibilització de les persones.

Fem del món un lloc més sostenible_Fundació Persona i Valors

Fem del món un lloc més sostenible

Política d'Igualtat d'Oportunitats

Des dels valors i principis que defineixen la identitat de la Fundació Cerca la igualtat d'oportunitats entre les persones n'és un eix vertebrador. Per això des del 2015 disposem del Pla d'Igualtat de l'entitat que inclou entre d'altres, les mesures i protocols pels quals ha de vetllar l'entitat per ser part activa en garantir aquesta igualtat tant dins com fora de les seves activitats.
 

El pla d'igualtat és seguit i revisat per la comissió d'igualtat de l'entitat, avaluat anualment i revisat bianualment.

Donem suport a la diversitat cultural_Fundació Cerca

Donem suport a la diversitat cultural

Política de Qualitat

Cerca es defineix com una entitat que vol ser model en la gestió d'accions per a col·lectius que es troben en situació de dificultat.

Entenem que els serveis que oferim han de ser eficaços, útils i propers a les necessitats i dificultats de les persones usuàries. 

El sistema de qualitat és una eina de gran valor per a aconseguir-ho, perquè ens aporta eines per conèixer aquestes necessitats i així poder donar una resposta cada vegada més ajustada.

Per Cerca, l'equip humà és un pilar fonamental per al resultat qualitatiu de la prestació dels serveis. Del seu treball i motivació en depèn, en bona part, que les persones usuàries aconsegueixin els seus objectius.


La Fundació Cerca té un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 amb el número EC-7882/14 per Applus. Aquesta acreditació ofereix un model de gestió determinat; basat principalment en el cercle de la millora contínua, la gestió per processos i l'avaluació continua. Però sobretot és l'eina que permet a la Fundació Cerca i els serveis que la componen disposar d'un segell de qualitat.

La gestió de la qualitat és implantada i avaluada pel comitè de qualitat, que realitza un seguiment mensual dels processos, així com les auditories periòdiques de qualitat i l'avaluació anual, que es recull entre d'altres, a la memòria d'activitat de cada servei.

Applus
Codi ètic_Fundació Cerca

Codi Ètic