Formació

 

Gestionem programes d’assessorament i foment de l’ocupació per diferents col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat i risc social. Aquests programes pretenen dotar a les persones dels recursos necessaris per a poder engegar un itinerari d’inserció sociolaboral que millori la seva ocupabilitat.

El model de competències ISFOL és l’eix a partir del qual es desenvolupa la tasca dels serveis d’orientació, formació i inserció laboral, ja que serà a través de la identificació i desenvolupament competencial (Identificant i millorant les competències bàsiques, transversals i professionals)  que les persones podran millorar la seva ocupabilitat i, per tant, assolir el seu objectiu laboral.

Els programes combinen activitats de millora competencial, prospecció empresarial i intermediació laboral, però paral·lelament i vinculat a altres activitats i programes de Cerca; l’entitat compta amb experiència acreditada en activitats de formació ocupacional adreçades a persones en risc o situació d’exclusió social.

 

Formació Professionalitzadora

Programes d'accions formatives per l'ocupació adreçades a millorar la qualificació i l'ocupabilitat de les persones treballadores, prioritàriament de les desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les accions s’inclouen al Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) adequant l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball en el territori.

Les accions formatives que es desenvolupen són les següents:

Formació

Amb la formació: Atenció sociosanitària a persones en el domicili, oferim un certificat de professionalitat a les persones participant.

S’adreça a persones amb vocació per al treball domiciliària, en l’atenció de persones grans, disminuïts, infants... i/o que vulguin assolir nous coneixements per a la millora professional. 

L’objectiu d’aquesta formació és capacitar a les persones participants per al desenvolupament de les tasques assistencials, preventives i educatives pròpies de la professió. Oferint una sortida professional reconeguda al sector de les cures.

Programes d'accions formatives per l'ocupació adreçades a millorar la qualificació i l'ocupabilitat de les persones treballadores, prioritàriament de les desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.