Formació

Les accions formatives que es desenvolupen són les següents:

Gestionem programes d’assessorament i foment de l’ocupació

Per diferents col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat i risc social. Aquests programes pretenen dotar a les persones dels recursos necessaris per a poder engegar un itinerari d’inserció sociolaboral que millori la seva ocupabilitat.

El model de competències ISFOL és l’eix a partir del qual es desenvolupa la tasca dels serveis d’orientació, formació i inserció laboral, ja que serà a través de la identificació i desenvolupament competencial (Identificant i millorant les competències bàsiques, transversals i professionals)  que les persones podran millorar la seva ocupabilitat i, per tant, assolir el seu objectiu laboral.

Els programes combinen activitats de millora competencial, prospecció empresarial i intermediació laboral, però paral·lelament i vinculat a altres activitats i programes de Cerca; l’entitat compta amb experiència acreditada en activitats de formació ocupacional adreçades a persones en risc o situació d’exclusió social