Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD

És un servei comunitari i de caràcter social desenvolupat per professionals amb qualificació

Prestem un conjunt de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per acompanyar-les en les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció i suport en activitats puntuals. La figura del treballador o treballadora familiar esdevé un suport per tal que aquestes persones puguin dur a terme el seu projecte de vida i possibilita a les persones amb discapacitat amb necessitat de suport a la realització de les mateixes activitats que farien en absència de les limitacions funcionals, donant-los el màxim d’autonomia i independència.

Serveis a la persona

 • Ajuda física-motriu (aixecar, enllitar, caminar).
 • Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.).
 • Cura de la salut: realització de petites cures d’acord amb les prescripcions mèdiques excepte en aquells casos en què sigui exigible un títol sanitari; administració de la medicació; cura de l’alimentació i necessitats nutricionals, etc.
 • Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia
 • Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.).
 • Orientació en l'administració de l'economia de la llar.
 • Orientació i suport a les persones cuidadores.
 • Vetlles hospitalària

Serveis domèstics

Es fan tasques de neteja en domicilis particulars amb personal contractat. Inclou els serveis de:

 • Menjars a domicili: lliurement al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.
 • Neteja a domicili: (manteniment, puntual i de xoc): ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge en condicions acceptables d’higiene i salubritat.
 • Bugaderia: rentat planxat i repàs de roba.