Vés al contingut
Vetlladors/es en comunitat terapèutica

Vetlladors/es en comunitat terapèutica

Funcions

Funcions

L'Equip de professionals que presten suport per a persones amb problemes de drogodependència en horaris nocturns, caps de setmana i festius. 

  • Donar suport a l'equip terapèutic.
  • Col·laborar en les tasques que determini la direcció del servei.
  • Vetllar per a l'adquisició dels hàbits de la vida quotidiana, higiene, ordre i neteja dels espais.
  • Vetllar per l’adquisició d’hàbits de vida saludables i d’higiene personal de les persones residents.
  • Acompanyar la realització d’activitats programades al centre.
  • Ajudar les persones residents amb diversitat funcional a executar les tasques de la vida quotidiana i  per garantir la seva participació.
  • Donar suport en els desplaçaments a l'exterior, en les sortides i les activitats complementàries del servei.
  • Potenciar la relació entre les persones residents promovent clima de convivència o relacional càlid i respectuós entre les persones.