Vés al contingut
Servei d'Ajuda a Domicili

Servei d'Ajuda a Domicili

Servei d'ajuda i acompanyament a la persona que estimes

És un servei comunitari i de caràcter social desenvolupat per professionals amb qualificació

Prestem un conjunt de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per acompanyar-les en les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció i suport en activitats puntuals. La figura del treballador o treballadora familiar esdevé un suport per tal que aquestes persones puguin dur a terme el seu projecte de vida i possibilita a les persones amb discapacitat amb necessitat de suport a la realització de les mateixes activitats que farien en absència de les limitacions funcionals, donant-los el màxim d’autonomia i independència.

Vols més informació? Contacta amb la Fundació!

Serveis a la persona

Serveis a la persona

  • Ajuda física-motriu (aixecar, enllitar, caminar).
  • Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.).
  • Cura de la salut: realització de petites cures d’acord amb les prescripcions mèdiques excepte en aquells casos en què sigui exigible un títol sanitari; administració de la medicació; cura de l’alimentació i necessitats nutricionals, etc.
  • Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia
  • Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.).
  • Orientació en l'administració de l'economia de la llar.
  • Orientació i suport a les persones cuidadores.
  • Vetlles hospitalària
Serveis domèstics

Serveis domèstics

Es fan tasques de neteja en domicilis particulars amb personal contractat. Inclou els serveis de:

  • Neteja a domicili: (manteniment, puntual i de xoc): ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge en condicions acceptables d’higiene i salubritat.
  • Bugaderia: rentat planxat i repàs de roba.
Servei de proximitat i de màxima qualitat per procurar l'autonomia personal i social 

Servei de proximitat i de màxima qualitat per procurar l'autonomia personal i social