Espais de recerca de feina

20 Gener 2022

El Programa Espais de Recerca de Feina és un programa que té per objectiu la inserció laboral de les persones participants, utilitzant una metodologia activa en la qual es fomenta l'autonomia de cada persona a través d'un acompanyament per una persona professional i es proporcionen eines de cerca de feina, tot adaptat al perfil de la persona.

S'ofereixen dos serveis: recerca activa de feina i eines informàtiques. A les oficines de treball de la Fundació Cerca farà una diagnosi prèvia del perfil de la persona candidata per valorar en quin servei es deriva. 

Horari:

De 9h a 13h de dilluns a dijous. El divendres es fa formació en Eines Informàtiques, per a persones que fa temps que no fan ús de les TIC, i necessiten refrescar coneixements.

 • Horari servei ERF: dilluns - dimecres o dimarts - dijous de 9:00h a 13:00h, màxim 12 sessions.
 • Horari servei Eines Informàtiques: divendres de 9:00h a 11:30h o de 12:00h a 14:30h. Quan tenen autonomia passen a ERF.

Què oferim?

 • Atenció i acompanyament personalitzat a la persona participant
 • Diagnòstic del perfil professional de la persona 
 • Preparació i formació en tècniques per la recerca de feina
 • Un espai d’intercanvi entre les persones participants i les persones professionals en l’orientació
 • Accés directe a diferents portals de feina

A qui va dirigit el programa?

Les persones que accedeixen als Espais de Recerca de Feina han de complir els següents requisits:

 • Tenir un projecte professional definit i viable
 •  Estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa
 • Tenir disponibilitat i interès per participar
 • Tenir coneixements de català/castellà
 • Tenir coneixements d'informàtica i Internet
 • Tenir disponibilitat horària per assistir un mínim de 8 sessions