Cursos professionalitzadors d’Atenció Sociosanitària

30 Setembre 2021

Cursos professionalitzadors 

Aquest any 2021 a la Fundació Cerca hem realitzat un total de 3 cursos d’identificació del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a les Persones en el Domicili. Els cursos certifiquen una formació teòrica i pràctica en higiene i atenció sanitària, en atenció i suport psicosocial domiciliari, i en suport domiciliari i alimentació familiar.

Aquests cursos tenen una durada de 6 mesos i permeten a les persones usuàries poder treballar en l’organització, l’execució i el control de les activitats d’atenció sociosanitària directa a les persones i al seu entorn en el domicili.

Amb aquesta formació s’afavoreix l’ocupabilitat i la inserció laboral de nous professionals especialitzats en l’atenció i la cura de persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, tot millorant la seva qualitat de vida.