Fundació

 

La Fundació Cerca forma part de l’Associació Coordinadora Sinergia Social. Una associació coordinadora d’entitats que neix amb la missió de donar suport tècnic i organitzatiu a organitzacions dedicades als diferents àmbits del benestar i l’interès general. Treballant des de la responsabilitat social, la qualitat organitzativa, la innovació tecnològica i la proximitat territorial.

La Fundació Cerca és una entitat social establerta a Tarragona, on la seva finalitat és treballar pel benestar de les persones des d’una òptica de:

 • Qualitat
 • Proximitat en l’atenció
 • Satisfacció de les persones usuàries
 • Defensa de les persones en situació vulnerable

 


 

La Fundació ofereix serveis a les persones com ara:

 

Missió

Constituir-nos com una entitat referent al territori, tant pel seu èmfasi en la cura envers la prestació dels seus serveis (qualitat, proximitat en l'atenció a les persones i satisfacció de les persones usuàries) des d'una visió educativa i emancipadora, com per la defensa dels drets de les persones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.

 

Visió

 • De forma interinstitucional donat que l'atenció a les persones i la cobertura de les seves necessitats socials implica a tota la societat i les seves institucions la incorporació social
 • I de col·laboració, la Fundació Cerca ofereix la seva col·laboració des d'una òptica de sinergia o complementarietat de tots els agents implicats en la millor cobertura de les necessitats socials

 

Valors

 • Confiança i Respecte a la individualitat de la persona, a la comunitat i a les diferents creences i diferències entre les persones.
 • Coherència entre el que diem, el que fem i el com ho fem. Mantenint-nos sempre fidels a la nostra essència i a les promeses que fem.
 • Crítica social constructiva treballar per a la igualtat d’oportunitats sense discriminació ni diferenciació entre persones sigui el motiu que sigui. Treballem per la igualtat entre persones.
 • Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.
 • De millora contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.