Formem part i col·laboradors

 

La Fundació Cerca col·labora de forma activa en el treball en xarxa amb altres entitats, plataformes i federacions per establir aliances i coordinar accions per poder oferir els millors serveis a les persones usuàries, lluitar contra l’exclusió i aportar benestar al conjunt de la societat.

Comptar amb la capacitat integradora de la comunitat vol dir teixir les col·laboracions i aliances necessàries per oferir els serveis amb la màxima qualitat possible i sobretot, per implicar al conjunt de la societat en la inclusió social dels col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social. Per la qual cosa establim col·laboracions des de diversos àmbits, des de proveïdors públics i privats, centres de formació, administracions, serveis de salut, etc.

 


 

Suport i col·laboració

 

          

 


 

Formem part