Equip

 

La Fundació ofereix a les comarques de Tarragona serveis tècnics especialitzats i serveis d’orientació i formació. En el seu organigrama els serveis compten amb una Coordinació que té com a funcions la gestió i supervisió directa dels serveis amb criteris d’eficàcia i eficiència complint els objectius marcats en el projecte del servei, d’acord amb els criteris establerts per la Direcció de l’entitat, en els vessants:

  • Persones usuàries/Recursos Humans
  • Econòmica
  • Infraestructura
  • Documentació

Patronat

Sinergia Social compta amb un Patronat, òrgan de govern, que té com a funcions planificar, aprovar, supervisar i controlar les diferents línies d’actuació de l’Associació per acomplir els estatuts fundacionals amb una gestió eficient dels recursos disponibles.

Els òrgans de direcció encarregats de la gestió sostenible i de qualitat de les entitats membres lideren equips de professionals que tenen com a objectiu assessorar i donar suport a les entitats membres i en els diferents àmbits tècnics i de gestió, amb l'objectiu per donar una resposta de qualitat en els serveis prestats.

Estan formats per:

Equip serveis

Per a l’atenció directa els diferents serveis comptem amb un equip humà i professional especialitzat en els diferents àmbits de la seva intervenció.

Els serveis tècnics especialitzats que es presten serveis domèstics i d’atenció a les persones són el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i el Servei de Vetlladors en Comunitat Terapèutica.

Disposen d’un equip de treballadors i treballadores familiars, vetlladors i vetlladores i de personal auxiliar de neteja amb formació i experiència per prestar un servei de qualitat i centrat en les persones.

Els serveis d’orientació i formació adreçats a la millora de l’ocupabilitat de diferents col·lectius compten amb un equip de professionals de l’orientació, la prospecció i la intermediació laboral i amb un equip formatiu especialitzat en les diferents matèries a impartir.

 

Organigrama